Jag vill ju tro

publicerat i Allmänt;
(null)


Jag vill tro på:

Mänskligheten

Den goda viljan

Den goda intentionen

Det sunda förnuftet

Det goda engagemanget

Allas lika värde

Solidariteten 

Klokheten

Visheten

Sanningen

Kunskapen

Verkligheten

Godheten

Kärleken

Andligheten


Men jag ger snart upp....så mycket gnäll, hat, hot, lögner, fake news, girighet, konspiration, förakt, hån, falskhet, maktfullkomlighet, egoism, populism och rena, rama dumheterna...sprids i vår värld nu. 

Jag blir alltmer en tvivlare...framför allt gällande människors goda vilja och sunda förnuft. 

(null)

Mörker och iskyla. Har sin skönhet och behövs för balansen. Allt kan inte bara vara ljus och värme hela tiden. Så är inte livet. Men när mörkret och kylan mellan människor får råda allt mer då måste vi säga "stopp" och "nej"...det är Kärlek...att säga ifrån. <3

Nu hotar, t o m dödshotar, man människor som jobbar inom FHM...man hotar journalister...man hotar politiker, forskare...människor med kunskap....Att sprida rädsla är ett effektivt sätt att få makt...

Jag vill ju tro...hoppas...trots allt! För de finns engagerade, modiga, kloka människor som sprider sanning och kunskap. Och godhet. Jag håller mig till dem. <3

En tredje våg i pandemin kan uppstå, "flamma upp" om vi struntar i restriktionerna. Det är alltså inget som kommer utifrån, det är en följd av att vi missköter oss. Personligt ansvar alltså. 

Jag väljer just nu att tro på människors goda vilja. :-) 

(null)

Lev väl
❤️

Kommentera inlägget här :